ON-LINE PRODEJ

Zahájili jsme on-line prodej ochranných štítů prostřednictvím mall.cz a holoubekprotect.cz

CERTIFIKACE CE

Úspěšně jsme dokončili certifikaci. Ochranný obličejový štít FS 253 splňuje požadavky nařízení o OOP (EU) 2016/425, a je tedy opatřen označením CE. Produkt byl přezkoušen organizací – Institut pro testování a certifikaci, a.s. Ochranný obličejový štít FS 253 byl otestován a schválen podle normy EN 166:2002. Označení výrobu 1 EN166 3 S.

Akademie STING

Chtěli bychom upřímně poděkovat jednak RHK za informaci, jednak velmi členské firmě Faktum Design s.r.o. za vstřícný přístup a bleskové poskytnutí ochranných štítů pro bezpečné zajištění prezenční formy státních závěrečných zkoušek. Jejich přístup si zaslouží zveřejnění na stránkách RHK. Děkuji.
Zdeněk Sadovský

doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., rektor

Akademie STING, o.p.s.
vysoká škola v Brně
Stromovka 1, 637 00 Brno
Web: www.sting.cz
certifikace ISO 9001: 2016

Energoregion 2020

Předali jsme více něž 2000 štítů pro Energoregion 2020 – obce v 20km pásmu od JE Dukovany.

Obličejové štíty v Energoregion 2020
Obličejové štíty v Energoregion 2020

Příprava balení

Připravujeme balení štítů po 4ks a 200ks (5VVL karton 40x40x60cm)

Obličejový štít příprava maloobchodního balení
Obličejový štít příprava maloobchodního balení

Výroba

Výroba jede na 2 směny. Bezplatně jsme dodali 20tis nosných dílů štítu. Kompletace a distribuce probíhá zde covid.ysoft.com. Provedli jsme předběžné mechanické zkoušky dle EN 168 a zahajujeme certifikaci výrobku dle EN 166.

Výroba obličejového štítu
Výroba obličejového štítu

20000. kus

Ve čtvrtek 9.4.2020 jsme vylisovali 20000. nosník obličejového štítu.

Optimalizace

Optimalizovali jsme tvar štítu. Zlepšila se ergonomie užívání. Štít nyní splňuje požadavky EN 166 a je připravený k certifikaci.

Optimalizace obličejového štítu
Optimalizace obličejového štítu

Zkouška

A je to v troubě. Pára na 30min při 125°C. Průhled z PET výrazně krystalizue a deformuje se, to se vědělo. Zbytek dílů je zdá se OK.

Ráno tedy rozjedeme výrobu. Prvních 20 000 ks pro iniciativu www.tisknecelecesko.cz.

Zkouška obličejového štítu
Zkouška obličejového štítu

Najetí formy

Vzorky jsou připravené. Dáme je do parní trouby pro simulaci autoklávu.

Upnutí a seřízení formy pro nosník obličejového štítu
Upnutí a seřízení formy pro nosník obličejového štítu

Kompletace formy

Formu máme hotovou. O den později než se předpokládalo.

Kompletace formy pro nosník obličejového štítu
Kompletace formy pro nosník obličejového štítu

Dokončení a kompletace

Části pevné poloviny formy jsou dokončené a připravené k montáži.

Dokončování a kompletace pevné poloviny formy pro nosník obličejového štítu
Dokončování a kompletace pevné poloviny formy pro nosník obličejového štítu

Dokončení a kompletace

Části pohyblivé poloviny formy jsou dokončené a připravené k montáži.

Dokončování a kompletace pohyblivé poloviny formy pro nosník obličejového štítu
Dokončování a kompletace pohyblivé poloviny formy pro nosník obličejového štítu

CNC obrábění

Odpoledne je zahájena výroba pohyblivé poloviny formy.

CAD konstrukce formy

Připravujeme finální podobu dílů a CAD data vstřikovací formy. Výrobní data nosiče a štítu zveřejníme během několika dní.

Prototyp

Je připravený a verifikovaný druhý prototyp dílu nosiče. Vytipovali jsme materiál nosiče vhodný pro sterilizaci autoklávem.

Začátek projektu

Zapojili jsme se do iniciativy www.tisknecelecesko.cz. Cíl je produktivní výroba plastového nosiče štítu, který je nyní vyráběn pomocí 3D tisku. Upravujeme konstrukci štítu a dílu nosiče pro následnou výrobu technologií vstřikování plastů.